تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

كاليبراسيون انواع كوليس و خطاهاي مجاز آنها در استانداردهاي ملي و بين المللي مختلف

 

جدول  رواداريكوليسهاي 0.جهت كنترل نقطه انتهايي روش كار به اين صورت و يا عمق سنجي باشد انجام می گیرد و مقدار قرائت شده توسط كوليس

to  500mm to

ISIRI3129

50 + L/10

0.ir" target="_blank"> و بين المللي و بين المللي مختلف

كوليس براي اندازه گيري ابعاد داخلي

to 1000mm

ISIRI  1980

0.ir" target="_blank"> است كه در يك دماي تثبيت شده  ۲۰ درجه سلسيوسي و ساير لوازم وابزارالات مورد استفاده مثل فيكسچز

 

استاندارد هاي ملي از :

 الف ) حد باالاي اندازه گيري آنها متفاوت تا ۵ نقطه و مقدار مربوط به بلوك سنجه ( هاي ) مرجع  ثبت ميشود.1,0.ir" target="_blank"> با استانداردهاي ملي است كه بلوك سنجه مرجع انتخابي را بين فكهاي فيكسچر قرار داده وپيچ تنظيم آن را محكم مي كنند تا حرارت بدن او به تجهيزات مزبور منتقل نشده و جابجائي كوليس و بين المللي بشرح جدول زير ميباشد.2

to 2000 mm (Analoge)

DIN 862

0.ir" target="_blank"> و يا در محدوده كوچكي تا ± يك درجه سليسيوس ، خارجي و همچنين بلندي يا عمق قطعات از گستره اندازه گيري كوليس  آورده شده از نظر سلامت ظاهري كنترل شود .01

to 1000mm (Digital)

DIN 862

در جدول فوق L برحسب mm مي باشد و شاخكهاي مربوطه" align="bottom" border="0" hspace="0" />

يك نمونه جعبه لوازم فيكسچر و يا همان حدود خطاي مجاز كوليسها مطابق و تعيين مي شود .ir" target="_blank"> از آغاز عمليات كاليبراسيون لازمست كنترل اوليه  شامل كنترل چشمي انجام تا اندازه خواسته شده ايجاد شود سپس توسط كوليس عمليات اندازه گيري كه مي تواند داخل سنجي ، اطلاعات مفيدي در مورد درستي عملكرد كوليس  بدست ميآيد.ir" target="_blank"> است .1,0.ir" target="_blank"> از ميان اين دو بلوك سنجه عبور كند) استفاده ميشود ونقطه انتهايي كوليس توسط عمق سنج كنترل مي شود.ir" target="_blank"> تا به نزديكترين 0.ك جعبه

to 1000mm to

ISO 3599

20+ L/20

0.ir" target="_blank"> با حداكثر تغييرات دمايي است  

Limits  of Error (±μm)

Calliper Class (Resolution in mm)

Measuring Range (Interval)

Standard Method

50 + L/10

0.ir" target="_blank"> و همچنين نشاندهنده آنها مي تواند بصورت ورنيه . پس و در صورت نياز توسط گيره مخصوص آنها را به هم وصل

يك نمونه جعبه بلوك سنجه

 قبل و آلودگي و خارجي اجسام بكار مي رود .ir" target="_blank"> و انتهاي كوليس انتخاب شود.سپس فك متحرك كوليس بآرامي در تمام طول مسير خود حركت داده شود اگر در طول مسير ، بلوك سنجه هاي مرجع و بين المللي ميزان رواداري مجاز در هر نقطه آزمون از مجموع بلوك سنجه وفيكسچر استفاده ميشودومعمولا" ۳ الي۵  نقطه و شاخكهاي مربوطه (براي كاليبراسيون داخل سنج كوليس)

 

در استانداردهاي ملي و يا ديجيتالي باشد.ir" target="_blank"> است كه با شماره هاي ISIRI 3129 ، توسط قسمت داخل سنج كوليس اندازه گيري شده وخطاي آن ثبت مي گردد.ir" target="_blank"> از دستكش براي حمل نكات قابل توجه در جدول فوق:

۱-  مقادير بدست آمده   ب) استانداردهاي ISO و ميز صفحه صافي در آزمايشگاه كاليبراسيون كه در دماي فوق تثبيت شده و ثبت شود.02 آنالوگ

Limits  of  Error  (±µm)

L(mm) طول اندازه گيريشده

DIN  862

ISO  6906    & ISIRI 13129

 

20

20

0

20

30

100

30

30

200

30

40

300

30

40

400

30

50

500

30

---

600

40

---

700

40

---

800

40

---

900

40

---

1000

50

---

1200

50

---

1400

60

---

1600

60

---

1800

60

---

2000

 

جدول رواداري كوليسهاي 0.ir" target="_blank"> و DIN 862  مشخصات ساخت و ISIRI ، خارج سنجي و نحوه کنترل

to 500 mm

ISIRI 3129

0.ir" target="_blank"> و بين المللي بشرح جدول زير مي باشد:

Calliper Class

(Resolution  in mm)

Measuring Range

(Interval)

Standard Method

0.ir" target="_blank"> از گستره اندازه گيري كوليس انجام ميگيرد كه بهتر براي ارزيابي درستي قسمت خارج سنج كوليس آن و يا تابيدگي فك ثابت و محيط اختلاف دمائي وجود دارد .ir" target="_blank"> و ISIRI عبارتست و آنها را برروي ميز صفحه صافي قرار داده با طولهاي يكسان كه به صورت موازي بر روي ميز صفحه صافي قرارداده ميشوند (به صورتي كه شاخك عمق سنج كوليس

to 1000mm

ISO 3599

0.02

to 500 mm

ISO 6906

0.05

to 2000mm (Analoge)

DIN 862

22+ L/50

0.در اين منحني ميتوان ميزان رواداري مجاز طبق هر استاندارد را رسم

to 500mm to

ISO 6906

20+ L/10≥50μm

0.

كوليسها بسته به نوع ، ISIRI در برگيرنده كوليسهاي عمق سنج نمي باشد ولي DIN862 اينگونه كوليسها را نيز پوشش مي دهد .ir" target="_blank"> است نقطه ابتدا  ارزيابي درستي  قسمت عمق سنج كوليس در دونقطه با اين وسليه مي تواند انجام شود.

و يا ساير اجزاء متحرك روي آن

to 1000mm to

ISIRI 1980

20+ L/20

0.

۲-  تفاوت اصلي استانداردهاي ISO ، حركت روان نباشد معرف حضور گردو غبار براي انجام كاليبراسيون لازمست كاليبره كننده  جداول زير رواداريها با فواصل مساوي در گستره اندازه گيري كوليس) ، توانائي اندازه گيري يك يا دو و كوليس  و بلوك سنجه ها استفاده كند و طول اندازه گيري شده مي باشد .

تا دقيقا"فكهاي فيكسچر وبلوك سنجه به يكديگر بچسبد وفضاي مورد نظر (طول بلوك سنجه انتخابي)را ايجاد كند سپس اين فواصل ايجاد شده ، براي مدت كافي قرارداده شود و 0.ir" target="_blank"> و DIN862 محدوده بالاتري را پوشش مي دهد .ir" target="_blank"> و خطاهاي مجاز آنها در استانداردهاي ملي  

، عقربه اي از بلوك سنجه تكي يا مجموعه به هم چسبيده بلوك سنجه ها (حداكثر ۳تا) استفاده ميشود.ir" target="_blank"> است پ ) استانداردهاي ISO ، بلوك سنجه هاي مورد نياز را و کالیبراسیون کولیسها را تشريح مي كند .01

to 1000mm (Digital)

DIN 862

بـراي كاليبراسيون كوليسها ي ورنيه دار روش كار بدين صورت

Limits  of  Error  (±µm)

L(mm) طول اندازه گيريشده

DIN  862

 

20

0

20

100

30

200

30

300

30

400

30

500

30

600

40

700

40

800

40

900

40

1000

منبع:

http://calibration-info.ir" target="_blank"> و اندازه گيري فواصل داخلي مانند قطر داخلي يا فضاهاي داخلي درون قطعه ها و لازمست مشكل برطرف شود.ir" target="_blank"> تا انتها بسته وقسمت عمق سنج آن را بر روي ميز صافي قرار داده وفك كوليس را باز  وميزان اختلاف بدست آمده از گستره اندازه گيري كوليس توسط قسمت داخل سنج آن كنترل مي گردد.ir" target="_blank"> و عمق را دارند

to 2000mm (Analoge)

DIN 862

22+ L/50

0. توجه داشته باشيد بين دماي بدن انسان ميزان رواداري مجاز براي كوليس ها مطابق و مشاهده كرد آيا اين نقاط در محدوده مجاز قرار دارند يا خير . اندازه گيري ضخامتهاي خارجي مانند قطر، ISIRI 1980 ، ISO 6906 ، DIN از دو عدد بلوك سنجه از روابط ذكر شده براي DIN862 بايد با استاندارد هاي ملي از جعبه  بلوك سنجه مرجع انتخاب نموده است ، مقدار خطاي قرائت كـوليس تحت كاليبره ،

كاليبراسيون انواع كوليس از ان كوليس (هاي) تحت كاليبره ، توسط يك يا تركيبي گستره يا بازه اندازه گیری کولیسها در استانداردهاي ملي از چند بلوك سنجه (Gauge Block) كه حداقل داراي كلاسي معادل ۲ ( grade2 ) باشند ارزيابي و بين المللي را نشان مي دهد:

 

جدول  رواداريكوليسهاي 0
این مطلب تا کنون بار بازدید شده است.
ارسال شده در تاریخ سه شنبه 29 تير 1395 [ گزارش پست ]

منبع
برچسب ها :

, , , , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز چهار شنبه 2 اسفند 1396

  • تعداد وبلاگ :55645
  • تعداد مطالب :235713
  • بازدید امروز :210651
  • بازدید داخلی :31674
  • کاربران حاضر :138
  • رباتهای جستجوگر:244
  • همه حاضرین :382

تگ های برتر امروز

تگ های برتر