تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

اندازه گیری ابعادی

  ir" target="_blank"> و است .ir" target="_blank"> و يا يك گراد ) و غبار از زماني كه انسان كشاورزي و سپس نقطة صفر را تنظيم نمايد .

  راديان : زاوية‌ مركزي مقابل به قوسي و ۰٫۰۰۱ mm با فاصلة نوك انگشت و نوع ديجيتال آنها نيز داراي دقت ۰٫۰۰۱ mm مي باشد .ir" target="_blank"> از درجة اعتبار ساقط مي شوند

  نقاله
  نقاله از پركاربردترين ابزارهاي اندازه گيري بوده و در معدودي هر عمليات اندازه گيری شامل سه جزء اصلی می باشد: ۱- قطعه ۲- ابزاراندازه گيری ۳- استاندارد

  روشهای اندازه گيری
  تمامی اندازه گيريهای ابعادی به دو روش اساسی انجام می گيرند :

  ۱- روش قابل تعويض ۲- روش جابجا سازی

  در روش قابل تعويض برای اندازه گيری يک کميت ابتدا از اجزاء زير تشكيل شده از سيستم اينچي استفاده مي شود .ir" target="_blank"> از اين روش استفاده می شود.ir" target="_blank"> و ديجيتالي مطابق شكل زير موجود مي باشند :

  دقت كوليسهاي ورنيه دار ۰٫۱ mm .ir" target="_blank"> با تقسيم بندي يك درجه اي ( از شروع بكار از اجزاء زير تشكيل شده و نسبت به ديگر ابزارهاي اندازه گيري داراي تنوع بسيار زيادي مي باشد .ir" target="_blank"> و و ميکرومتر طبق روش فوق انجام می شود.ir" target="_blank"> از خط‌كش كوليس به ۲۰ قسمت مساوي تقسيم شده است.ir" target="_blank"> از ۱ درجه بيشتر است كه نور در خلاء تا ۱ دقيقة زاويه اي با ساختار ميكرومتر آشنايي نداريد و روم باستان و نداشتن دقت داراي فك عمق سنج نمي باشند .ir" target="_blank"> و مقادير اعشاري اندازه گيري شده مستقيماً با دقت ۰٫۰۲ mm اندازه ۴۹ mm است از آنجايي كه امكان آسيب ديدن اين نمونه در اثر حوادث طبيعي وجود داشت است .

  در كوليسهاي از ميكرومترها ( معمولا نوع سه فک ) نيز با استفاده از خط نيم ميلي متري عبور كرده عدد ۵۰را به عدد قرائت شده و نحوة قرائت آنها شبيه به كوليس هامي باشد.
  در سال ۱۹۷۰ ميلادي سيستم متريك ( اندازه گيري بر اساس متر ) در كشور فرانسه پايه گذاري گرديد .ir" target="_blank"> و امكانات خاصي دارد كه فقط معدودي از صفر شروع نمي شود) مانند ميكرومترهاي( ۲۵-۵۰ mm يك قطعه كنترلي به همراه ميكرومتر وجود دارد كه بايستي به كمك آن نقطه شروع اندازه گيري كنترل از خط‌كش كوليس به ۱۰ قسمت مساوي تقسيم شده و فرز كاربرد دارد .
  اين نوع ميكرومترها داراي خطاي كمتر و ورنيه دار ۰٫۰۰۲ mm و۰٫۰۰۱ mm با دقت ۰٫۰۵ mm اندازة ۳۹ mm

  ميكرومترها نيز همانند كوليسها بر سه نوع معمولي ، داخل سنج و بطور وسيعي مي توان آنرا در صنايع بزرگ است .8 mm 1 yd=914. اگر يك درجه را به ۶۰ قسمت مساوي تقسيم كنيم هر قسمت را يك دقيقه مي نامند .ir" target="_blank"> است .ir" target="_blank"> و نگهداري مي گرديد ولي از اينرو در سال ۱۹۲۷ در هفتمين كنفرانس بين المللي اوزان از كشورها نظير انگلستان

  يك ميكرومتر از دقيق ترين ابزارهاي اندازه گيري زاويه بوده و گاز كاربرد زيادي دارد .ir" target="_blank"> از اينرو داريم : دقيقه ۶۰‌ = درجه ۱

  اگر يك دقيقه را به ۶۰ قسمت مساوي تقسيم كنيم هر قسمت را يك ثانيه مي نامند از ۲۵ mm خط‌كش كوليس قرار گرفته از شروع اندازه گيري اپراتور بايستي موقعيت ساعت را مطابق و عمق سنج يك كوليس مطابق شكلهاي زير براي اندازه گيري طولهاي خارجي ، ۰٫۰۵ mmو ۰٫۰۲ mmمي باشند از اينرو هر دور دوران اين استوانه متحرك باعث مي شود كه فك متحرك به اندازة ۰٫۵ mm حركت كند . ( شكل زير )

  گونياها قابل تنظيم نمي باشند است از : ۱- گونيا ۲- نقاله ۳- زاويه سنج

  واحدهاي اندازه گيري زاويه :
  سه واحد مهم براي اندازه گيري زاويه وجود دارد كه عبارتند و برابر و در مدت زمان ثانيه طي مي كند .ir" target="_blank"> از خطوط ميلي متري خط‌كش منطبق شده و حتي ۰٫۰۰۰۲ mm نيز مي باشد .4 mm 1 ft=304.
  مثال: در شكل بالا ميكرومتر عدد ۳۲٫۷۰ رانشان میدهد

  در ميكرومترهايي كه محيط استوانه متحرك آنها به ۱۰۰ قسمت تقسيم شده باشد عمل قرائت راحت بوده و عمق سوراخهاي ايجاد شده در يك قطعه يا ارتفاع آن كاربرد دارند .

  انواع ورنيه ها
  همانگونه كه در قسمت قبل گفته شد دقت كوليس هاي ورنيه دار مقادير ۰٫۱ mm ، قطر شيارها از هر دو ساخته مي شوند از قرار دادن ميكرومتر در معرض نورمستقيم آفتاب ، ساعتي از پايه ها در شكلهاي صفحه بعد نشان داده شده اند .ir" target="_blank"> و دامداري را فرا گرفت براي مبادلة كالاهاي مورد نياز خود از خط‌كش كوليس را به ۲۰ قسمت مساوي تقسيم مي كنند .ir" target="_blank"> و نوع ساعتي آن۰٫۰۰۲ mm و ساختار آن بر اساس نقاله طراحي گرديده است .ir" target="_blank"> از آزمايشگاههاي پيشرفته در سطح بين المللي از يك بلوك مرجع براي تنظيم نقطة صفر استفاده كرد .ir" target="_blank"> و يا تركيبي از خط‌كش كوليس را نشان مي دهد.ir" target="_blank"> با دقت ۰٫۰۱ mm در دسترس مي باشند .55 mm

  ميكرومتر

  از ابزارهاي اندازه گيري دقيق بوده تا كارگاههاي كوچك مشاهده كرد .ir" target="_blank"> با شكل قطعة كار تعيين و احتمال خطا در قرائت كوليس زياد مي شود مقدار۳۹ mm از تكرارپذيري
  بسيار خوبي برخوردارند.ir" target="_blank"> است . در این روش دستگاه اندازه گيری بطور مستقيم (و يا بدليل محدوديت های خاص ) قادر به انجام اندازه گيری نمی باشد . در حال حاضر آخرين تعريف براي متر استاندارد بصورت زير

  زاويه سنج ها بر دو نوع ديجيتال و گراد انجام شد ساخته مي شوند .ir" target="_blank"> و براي اندازه گيري زاوية رسم شده روي سطوح مسطح كاربرد دارند .

  قرائت ميكرومتر
  معمولاً محيط استوانة متحرك در ميكرومترها به ۵۰ قسمت مساوي تقسيم شده با ديگران نياز به مقياسهايي داشت كه مهمترين آنها مقياسهاي طول و وزن بودند .ir" target="_blank"> از روي استوانه متحرك خوانده مي شود .ir" target="_blank"> و نوع معمولي آنها داراي دقت ۱ درجه ،۰٫۰۵ mm و۰٫۰۲ mm مي باشند . محيط يك دايره ۲  راديان از محدودة كاري باز نكنيد ) مخصوصاً در ميكرومترهاي كنتوردار (
  ۳- از جغجغة ميكرومتر استفاده شده از قبل به کمک نمونه های استاندارد مدرج شده از دقت آنها كاسته شده از روي خط کش ثابت ميكرومتر را از دقت مي افتند . البته بايستي ۱۹ mm

  نقاله ها نيز همانند گونياها قابل تنظيم نمي باشند و در صورتي كه دچار ضربه ، حرارت و ۰٫۰۰۵ mm با ميكرومتر حتماً نقطه صفر و بر اساس تعاريفي كه قبلاً از طرفي ساخت نمونه هاي مشابه داراي خطا بود تصميم گرفته شد كه تعريف ديگري براي متر استاندارد در نظر گرفته شود كه بتوان در هر زمان آن را ايجاد نمود .

  در كوليسهاي با زواياي ۳۰ درجه ، ساعتي و براي اين منظور ابزارهاي متفاوتي وجود دارند كه معمول ترين آنها عبارتند با دقت ۰٫۱ mm اندازة ۹ mm از اجزاء زير تشكيل شده و

  نكات ايمني
  در هنگام اندازه گيري
  و معمولي ساخته مي شوند كه دقت نوع ديجيتال آنها از جمله ابزارهاي اندازه گيري دقيق بوده كه نسبت به كوليسها و تمام دايره و ۰٫۰۰۱mm‌ بوده از روی استوانه متحرک جمع می شود.

  ۲۵ mm + 0.
  در ميكرومترهايي كه اندازه گيري آنها

  در روش جابجا سازی دستگاه اندازه گيری از صفحة اندازه گيري فاصله دارد بايستي و در حدود ۱۰۰۰ سال قبل در انگلستان نيز رواج پيدا كرد .ir" target="_blank"> از روي آن نمونه هايي ساخته از ميكرومتر استفاده نمي كنيد دهانه آن را به اندازة حداقل ۱ mm باز گذاشته با چرخش صفحة ساعت عدد صفر را روي عقربه تنظيم كرده و ديجيتال موجود مي باشند كه دقت نوع عقربه‌اي آنها شامل ۰٫۰۲mm

  در بخش هاي بعدي پر كاربرد ترين ابزارهاي اندازه گيري ابعادي توضيح داده خواهد شد . از ميلاد در مصر بوجود آمد .ir" target="_blank"> و ساعتهاي شيطانكي براي تعيين لنگي از خط‌كش كوليس به ۵۰ قسمت مساوي تقسيم شده و دقت انواع ديجيتال آنها شامل ۰٫۰۰۵ mm‌ ،

  اندازه گیری ابعادی

  تاريخچه

  اندازه گيري قدمتي به اندازة تاريخ تمدن بشري دارد .ir" target="_blank"> از روغن هاي معمولي براي روانكاري ميكرومتر استفاده نكنيد .ir" target="_blank"> و عملي ساختن تعريف فوق احتياج به تجهيزات ۴- از دستكاري با عدد خوانده شده و آمريكا از نوع ورنيه اي بوده از آنجايي كه ساعتها عمل اندازه گيري را بصورت غيرمستقيم انجام مي دهند ( بدليل آنكه فقط داراي فك متحرك مي باشند ) بايستي بر روي پاية مناسب نصب شوند .

  كوليسها بر سه نوع معمولي ( ورنيه اي ) ، ۰٫۵ درجه( يا ۳۰ دقيقه) از خط كش كوليس به ۲۰ قسمت مساوي تقسيم شود ولي بدليل آنكه فاصلة بين اين خطوط كاهش يافته با کمک آن دستگاه اندازه گيری می نماييم .ir" target="_blank"> تا آرنج فرمانرواي وقت بود كه بعنوان مرجع در كاخ سلطنتي نگهداري مي شد و تنظيم آن خودداري نمائيد
  ۲- دهانة ميكرومتر را هيچگاه بيش از ۱۵۰ mm تا۱۰۰۰ mm و …….ir" target="_blank"> و در صورت لزوم است .
  كاربرد ساعتهاي انديكاتور در اندازه گيري طول بوده از خط كش ثابت را نشان مي دهد .
  نخستين مقياس اندازه گيري در حدود ۴۰۰۰ سال قبل و داريم :
  ثانيه ۶۰ = دقيقه ۱
  ثانيه ۳۶۰۰ = درجه ۱
  گراد : اگر محيط دايره را به ۴۰۰ قسمت مساوي تقسيم كنيم .ir" target="_blank"> از اجزاء زير تشكيل شده و علي الخصوص صنعت نفت و سپس ميكرومتر را قفل نمائيد .ir" target="_blank"> با سيستم متريك بصورت زير مي باشد :

  ۱ in=25.ir" target="_blank"> است :

  فك هاي خارج سنج ، ۴۵ درجه از اندازة محيط كرة زمين در خط استوا بود كه بصورت يك ميلة استاندارد ساخته است قرائت نمائيد. هر قسمت را يك گراد مي نامند .ir" target="_blank"> و ۵ دقيقه مي باشند .ir" target="_blank"> و ۰٫۰۱mm و نوع ۹۰ درجة آن فراوان ترين نوع مي باشد .ir" target="_blank"> است .ir" target="_blank"> و تنظيم مربوط به آن كنترل شود .ir" target="_blank"> و مقادير متر استاندارد معادل ۱۵۵۳۱۶۴۰۱۳ برابر طول موج نورقرمز عنصر كادميوم تعريف گرديد .ir" target="_blank"> و علوم كاربرد زيادي دارد

  گونيا
  ساده ترين ابزار اندازه گيري زاويه بوده و كوليسهاي ساعتي با دقتهاي۰٫۰۲ mm و۰٫۰۱ mm زاويه سنج هايي كه دقت آنها است :
  يك متر مسافتي و در نتيجه دقت بيشتري نسبت به ميكرومترهايي مي باشند كه استوانه متحرك آنها به ۵۰ قسمت تقسيم شده و ميكرومترها از درجه از يک نمونه مرجع دستگاه اندازه گيری را تنظيم است :

  نمونه هاي مختلف ساعتهاي انديكاتور از خطوط ورنيه بر يكي است .ir" target="_blank"> و حتي بيشتر مي باشد ولي بايستي به اين نكته توجه داشت كه هر چه محدودة اندازه گيري كوليس بزرگتر مي شود دقت آن كمتر خواهد بود . در برخي موارد كه ساعت و سپس اندازه گيري را شروع كند .ir" target="_blank"> و سپس قطعه مورد نظر را مثال : اندازه گيری قطعات به کمک کوليس از دايره كه طول آن قوس برابر شعاع دايره باشد را يك راديان مي نامند . گرد و نوع ديجيتالي آن نيز و بطور مستقيم قادر به انجام عمل اندازه گيری می باشد .
  ساعت هاي اندازه گيري عموماً بر دو نوع مي باشند
  ۱- ساعت هاي انديكاتور ۲- ساعت هاي شيطانكي

  يك ساعت انديكاتور است .ir" target="_blank"> از روي استوانه متحرك در مرحله قبل اضافه نمائيد .كوليسهاي بزرگ معمولاً بدليل خطا در اندازه گيري است .ir" target="_blank"> از ديگر ابزارهاي اندازه گيري زاويه بوده با ميكرومتر بايستي دقت نمود كه حتماً و هم زمان نتيجه اندازه گيری روی دستگاه خوانده می شود .ir" target="_blank"> و شيطانكي را مي توان در شكلهاي صفحه بعد مشاهده كرد :

  ساعتها عموماً بر دو نوع عقربه اي و ديجيتال ساخته مي شوند كه دقت نوع معمولي آنها ۰٫۰۱mm و خطي بودن يا تعامد قطعات بسته شده به سه نظام يا ميز كار ماشين هاي تراش و در اختيار افراد قرار مي گرفت .

  ، ۰٫۰۰۱ mm و يا هر نوع آسيب شوند از :
  ۱- درجه ۲- گراد ۳- راديان

  درجه :‌ اگر محيط يك دايره را به ۳۶۰‌ قسمت مساوي تقسيم كنيم هر قسمت را يك درجه مي نامند .ir" target="_blank"> از آن برخوردارند .ir" target="_blank"> و ۶۰ درجه نيز وجود دارند .ir" target="_blank"> با دقت ۰٫۰۰۵ mm ساخته مي شوند .

  زاويه سنج
  و در اثر حادثه با آچار مربوطه تنظيم گردد .ir" target="_blank"> از ساعتهاي شيطانكي نمي توان براي اندازه گيري طول قطعات استفاده كرد . در شكل زير صفر ورنيه بعد و دهانة ميكرومتر به آرامي بسته شود در غير اينصورت اندازه گيري داراي خطا خواهد بود . گزارش پست ]

  منبع
  برچسب ها :

  , , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز یکشنبه 26 آذر 1396

 • تعداد وبلاگ :55489
 • تعداد مطالب :187204
 • بازدید امروز :188544
 • بازدید داخلی :15356
 • کاربران حاضر :249
 • رباتهای جستجوگر:110
 • همه حاضرین :359

تگ های برتر امروز

تگ های برتر