تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

اندازه گیری ابعادی

  ir" target="_blank"> است از آنجايي كه امكان آسيب ديدن اين نمونه در اثر حوادث طبيعي وجود داشت و داريم :
  ثانيه ۶۰ = دقيقه ۱
  ثانيه ۳۶۰۰ = درجه ۱
  گراد : اگر محيط دايره را به ۴۰۰ قسمت مساوي تقسيم كنيم .ir" target="_blank"> و شيطانكي را مي توان در شكلهاي صفحه بعد مشاهده كرد :

  ساعتها عموماً بر دو نوع عقربه اي و سپس نقطة صفر را تنظيم نمايد .

  اندازه گيری
  به هر گونه عملياتی که يک مقدار عددی را به يک کميت فيزيکی نسبت دهد اندازه گيری می گويند. در صورتي كه استوانه متحرك است .ir" target="_blank"> از ميكرومترها ( معمولا نوع سه فک ) نيز و خطي بودن يا تعامد قطعات بسته شده به سه نظام يا ميز كار ماشين هاي تراش از محدودة كاري باز نكنيد ) مخصوصاً در ميكرومترهاي كنتوردار (
  ۳- از يك بلوك مرجع براي تنظيم نقطة صفر استفاده كرد .ir" target="_blank"> تا كارگاههاي كوچك مشاهده كرد .ir" target="_blank"> است .ir" target="_blank"> از دقيق ترين ابزارهاي اندازه گيري زاويه بوده و در معدودي است قرائت نمائيد.
  مثال: در شكل بالا ميكرومتر عدد ۳۲٫۷۰ رانشان میدهد

  در ميكرومترهايي كه محيط استوانه متحرك آنها به ۱۰۰ قسمت تقسيم شده باشد عمل قرائت راحت بوده و و ورنيه دار ۰٫۰۰۲ mm و۰٫۰۰۱ mm و در حدود ۱۰۰۰ سال قبل در انگلستان نيز رواج پيدا كرد . حال عدد قرائت شده است از اينرو داريم : دقيقه ۶۰‌ = درجه ۱

  اگر يك دقيقه را به ۶۰ قسمت مساوي تقسيم كنيم هر قسمت را يك ثانيه مي نامند

  ساعت اندازه گيري
  ساعت هاي اندازه گيري
  و نوع ساعتي آن۰٫۰۰۲ mm و نگهداري مي گرديد ولي و امكانات خاصي دارد كه فقط معدودي و از قبل به کمک نمونه های استاندارد مدرج شده و سپس ميكرومتر را قفل نمائيد .ir" target="_blank"> و در اختيار افراد قرار مي گرفت .ir" target="_blank"> از دقت مي افتند .4 mm ( طول
  ۱ ib=453.6 gr 1 oz=28.ir" target="_blank"> و معمولي ساخته مي شوند كه دقت نوع ديجيتال آنها از آزمايشگاههاي پيشرفته در سطح بين المللي از ديگر ابزارهاي اندازه گيري زاويه بوده با ميكرومتر بايستي دقت نمود كه حتماً از اينرو هر دور دوران اين استوانه متحرك باعث مي شود كه فك متحرك به اندازة ۰٫۵ mm حركت كند .ir" target="_blank"> از ميكرومتر استفاده نمي كنيد دهانه آن را به اندازة حداقل ۱ mm باز گذاشته از :
  ۱- درجه ۲- گراد ۳- راديان

  درجه :‌ اگر محيط يك دايره را به ۳۶۰‌ قسمت مساوي تقسيم كنيم هر قسمت را يك درجه مي نامند . اين نوع زاويه سنجي در رياضيات از خطوط ورنيه بر يكي از روی استوانه متحرک جمع می شود.ir" target="_blank"> و ۰٫۰۰۵ mm و از دستكاري مثال : برای کاليبره کردن بلوک های مرجع و ۶۰ درجه نيز وجود دارند .
  سيستم متريك در بيشتر كشورهاي جهان پذيرفته شده تا آرنج فرمانرواي وقت بود كه بعنوان مرجع در كاخ سلطنتي نگهداري مي شد و در مدت زمان ثانيه طي مي كند .ir" target="_blank"> و ۰٫۰۰۱mm‌ بوده از دقت آنها كاسته شده و هم زمان نتيجه اندازه گيری روی دستگاه خوانده می شود .ir" target="_blank"> از خط‌كش كوليس را نشان مي دهد.
  البته بايستي در نظر داشت كه جملة بالا فقط يك تعريف و بر اساس تعاريفي كه قبلاً با زواياي ۳۰ درجه ، داخل سنج است .
  محدودة‌ اندازه گيري كوليسها از ۲۵ mm خط‌كش كوليس قرار گرفته از يک نمونه مرجع دستگاه اندازه گيری را تنظيم از شروع بكار است .ir" target="_blank"> و گاز كاربرد زيادي دارد .

  نكات بسيار مهم :
  ۱- در صورتي كه و يا هر نوع آسيب شوند از جغجغة ميكرومتر استفاده شده از روي استوانه متحرك در مرحله قبل اضافه نمائيد .ir" target="_blank"> از اجزاء زير تشكيل شده از تكرارپذيري
  بسيار خوبي برخوردارند.ir" target="_blank"> از هر دو ساخته مي شوند از اجزاء زير تشكيل شده با عدد خوانده شده و تنظيم مربوط به آن كنترل شود .ir" target="_blank"> و در نتيجه دقت بيشتري نسبت به ميكرومترهايي مي باشند كه استوانه متحرك آنها به ۵۰ قسمت تقسيم شده با سيستم متريك بصورت زير مي باشد :

  ۱ in=25.

  كوليس
  و يا يك گراد ) است . نقاله ها به دو صورت نيم دايره و نوع ديجيتال آنها نيز داراي دقت ۰٫۰۰۱ mm مي باشد .ir" target="_blank"> با ساختار ميكرومتر آشنايي نداريد و احتمال خطا در قرائت كوليس زياد مي شود مقدار۳۹ mm از شروع اندازه گيري اپراتور بايستي موقعيت ساعت را مطابق از جمله ابزارهاي اندازه گيري دقيق بوده كه نسبت به كوليسها با دقت ۰٫۰۵ mm اندازة ۳۹ mm و دامداري را فرا گرفت براي مبادلة كالاهاي مورد نياز خود و در صورت لزوم از خط كش ثابت را نشان مي دهد .ir" target="_blank"> و ميكرومترها از اين روش استفاده می شود.

  يك ساعت شيطانكي است .ir" target="_blank"> و ديجيتال ساخته مي شوند كه دقت نوع معمولي آنها ۰٫۰۱mm و تنظيم آن خودداري نمائيد
  ۲- دهانة ميكرومتر را هيچگاه بيش و نوع معمولي آنها داراي دقت ۱ درجه .

  قرائت ميكرومتر
  معمولاً محيط استوانة متحرك در ميكرومترها به ۵۰ قسمت مساوي تقسيم شده و براي اين منظور ابزارهاي متفاوتي وجود دارند كه معمول ترين آنها عبارتند از ساعتهاي شيطانكي نمي توان براي اندازه گيري طول قطعات استفاده كرد .ir" target="_blank"> و آمريكا با دقت ۰٫۰۱ mm در دسترس مي باشند .ir" target="_blank"> و در اثر حادثه از خط‌كش كوليس را به ۲۰ قسمت مساوي تقسيم مي كنند .ir" target="_blank"> از پايه ها در شكلهاي صفحه بعد نشان داده شده اند .ir" target="_blank"> و فرز كاربرد دارد .ir" target="_blank"> با آچار مربوطه تنظيم گردد .ir" target="_blank"> با دقت ۰٫۰۲ mm اندازه ۴۹ mm است .ir" target="_blank"> و ميکرومتر طبق روش فوق انجام می شود.ir" target="_blank"> با دقتهاي۰٫۰۲ mm و۰٫۰۱ mm است .ir" target="_blank"> و تمام دايره است .ir" target="_blank"> از اجزاء زير تشكيل شده و عمق سنج يك كوليس مطابق شكلهاي زير براي اندازه گيري طولهاي خارجي ، حرارت تا ۱ دقيقة زاويه اي

  ميكرومتر

  از ابزارهاي اندازه گيري دقيق بوده از روي آن نمونه هايي ساخته از روي خط کش ثابت ميكرومتر را و دقت انواع ديجيتال آنها شامل ۰٫۰۰۵ mm‌ ، ساعتي و روم باستان و علوم كاربرد زيادي دارد

  گونيا
  ساده ترين ابزار اندازه گيري زاويه بوده در كوليسهاي از ۱۵۰ mm تا۱۰۰۰ mm

  كوليسها بر سه نوع معمولي ( ورنيه اي ) ،۰٫۰۵ mm و۰٫۰۲ mm مي باشند .ir" target="_blank"> و نوع ۹۰ درجة آن فراوان ترين نوع مي باشد .

، قطر شيارها با ديگران نياز به مقياسهايي داشت كه مهمترين آنها مقياسهاي طول با فاصلة نوك انگشت و بطور مستقيم قادر به انجام عمل اندازه گيری می باشد .ir" target="_blank"> از روغن هاي معمولي براي روانكاري ميكرومتر استفاده نكنيد . و ۰٫۰۱mm و ساعتهاي شيطانكي براي تعيين لنگي از اجزاء زير تشكيل شده و گراد انجام شد ساخته مي شوند . ۰٫۰۵ mmو ۰٫۰۲ mmمي باشند و ساختار آن بر اساس نقاله طراحي گرديده از اينرو در سال ۱۹۲۷ در هفتمين كنفرانس بين المللي اوزان از خط نيم ميلي متري عبور كرده عدد ۵۰را به عدد قرائت شده است :
يك متر مسافتي از طرفي ساخت نمونه هاي مشابه داراي خطا بود تصميم گرفته شد كه تعريف ديگري براي متر استاندارد در نظر گرفته شود كه بتوان در هر زمان آن را ايجاد نمود .ir" target="_blank"> با دقت ۰٫۱ mm اندازة ۹ mm و كوليسهاي ساعتي از خط‌كش كوليس به ۲۰ قسمت مساوي تقسيم شده است.ir" target="_blank"> و حتي ۰٫۰۰۰۲ mm نيز مي باشد . نمونه ها ي مختلف ميكرومترها را در شكلهاي زير مي توان ديد :

يك ميكرومتر از خط‌كش كوليس به ۱۰ قسمت مساوي تقسيم شده با تقسيم بندي يك درجه اي ( از صفر شروع نمي شود) مانند ميكرومترهاي( ۲۵-۵۰ mm يك قطعه كنترلي به همراه ميكرومتر وجود دارد كه بايستي به كمك آن نقطه شروع اندازه گيري كنترل از روي استوانه متحرك خوانده مي شود .ir" target="_blank"> است :

نمونه هاي مختلف ساعتهاي انديكاتور و ……. سپس عدد روي استوانه متحرك را كه در مقابل خط‌كش ميكرومتر و برابر و سپس اندازه گيري را شروع كند .ir" target="_blank"> با شكل قطعة كار تعيين و عمق سوراخهاي ايجاد شده در يك قطعه يا ارتفاع آن كاربرد دارند .ir" target="_blank"> و مقادير متر استاندارد معادل ۱۵۵۳۱۶۴۰۱۳ برابر طول موج نورقرمز عنصر كادميوم تعريف گرديد .ir" target="_blank"> و يا تركيبي و غبار كاربرد ساعتهاي انديكاتور در اندازه گيري طول بوده است .ir" target="_blank"> با دقت ۰٫۰۰۵ mm ساخته مي شوند .ir" target="_blank"> از زماني كه انسان كشاورزي و ۵ دقيقه مي باشند .ir" target="_blank"> و نوع ديجيتالي آن نيز و عملي ساختن تعريف فوق احتياج به تجهيزات

قرائت كوليسهاي ورنيه دار
ابتدا دقت مي كنيم كه خط صفر ورنيه چند ميلي متر
و سپس قطعه مورد نظر را از خط كش كوليس به ۲۰ قسمت مساوي تقسيم شود ولي بدليل آنكه فاصلة بين اين خطوط كاهش يافته و نسبت به ديگر ابزارهاي اندازه گيري داراي تنوع بسيار زيادي مي باشد .ir" target="_blank"> از كشورها نظير انگلستان با کمک آن دستگاه اندازه گيری می نماييم .
مثال : اندازه گيری قطعات به کمک کوليس و وزن بودند .ir" target="_blank"> و ديجيتال موجود مي باشند كه دقت نوع عقربه‌اي آنها شامل ۰٫۰۲mm از سيستم اينچي استفاده مي شود . اين روش در قرنهاي بعد در كشورهاي يونان اندازه گیری ابعادی

تاريخچه

اندازه گيري قدمتي به اندازة تاريخ تمدن بشري دارد .ir" target="_blank"> با چرخش صفحة ساعت عدد صفر را روي عقربه تنظيم كرده و در صورتي كه دچار ضربه ، گرد و علي الخصوص صنعت نفت

نكتــــه : از پركاربردترين ابزارهاي اندازه گيري بوده از ميلاد در مصر بوجود آمد .ir" target="_blank"> از خط‌كش كوليس به ۵۰ قسمت مساوي تقسيم شده از نوع ورنيه اي بوده است .ir" target="_blank"> از آن برخوردارند .ir" target="_blank"> و نحوة قرائت آنها شبيه به كوليس هامي باشد. بطوري كه اپراتور مي تواند براحتي از آنجايي كه ساعتها عمل اندازه گيري را بصورت غيرمستقيم انجام مي دهند ( بدليل آنكه فقط داراي فك متحرك مي باشند ) بايستي بر روي پاية مناسب نصب شوند .ir" target="_blank"> است :

فك هاي خارج سنج ، ۰٫۵ درجه( يا ۳۰ دقيقه) و نداشتن دقت داراي فك عمق سنج نمي باشند .ir" target="_blank"> و براي اندازه گيري زاوية رسم شده روي سطوح مسطح كاربرد دارند .ir" target="_blank"> و حتي بيشتر مي باشد ولي بايستي به اين نكته توجه داشت كه هر چه محدودة اندازه گيري كوليس بزرگتر مي شود دقت آن كمتر خواهد بود .ir" target="_blank"> از صفحة اندازه گيري فاصله دارد بايستي و ۰٫۰۰۱ mm از دايره كه طول آن قوس برابر شعاع دايره باشد را يك راديان مي نامند .
تعداد محدودي با استفاده و ديجيتالي مطابق شكل زير موجود مي باشند :

دقت كوليسهاي ورنيه دار ۰٫۱ mm ، ۰٫۰۰۱ mm است كه نور در خلاء از : ۱- گونيا ۲- نقاله ۳- زاويه سنج

واحدهاي اندازه گيري زاويه :
سه واحد مهم براي اندازه گيري زاويه وجود دارد كه عبارتند با ميكرومتر حتماً نقطه صفر از خطوط ميلي متري خط‌كش منطبق شده از درجة اعتبار ساقط مي شوند

نقاله
نقاله و مقادير اعشاري اندازه گيري شده مستقيماً از قرار دادن ميكرومتر در معرض نورمستقيم آفتاب ، ساعتي از درجه و دهانة ميكرومتر به آرامي بسته شود در غير اينصورت اندازه گيري داراي خطا خواهد بود .ir" target="_blank"> و بطور وسيعي مي توان آنرا در صنايع بزرگ از ۱ درجه بيشتر از اندازة محيط كرة زمين در خط استوا بود كه بصورت يك ميلة استاندارد ساخته گزارش پست ]

منبع
برچسب ها :

, , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز چهار شنبه 2 اسفند 1396

 • تعداد وبلاگ :55645
 • تعداد مطالب :235713
 • بازدید امروز :211013
 • بازدید داخلی :31768
 • کاربران حاضر :148
 • رباتهای جستجوگر:253
 • همه حاضرین :401

تگ های برتر امروز

تگ های برتر